Счетоводители vs. адвокати: Кой е вашият верен партньор?

регистрация на фирма Варна | contolexvarna.bg

Адвокатите и счетоводителите са двама от най-важните професионалисти, които бизнесите и физическите лица могат да наемат. Те играят ключова роля в гарантирането на законното и финансово благополучие на своите клиенти.

Вашият надежден партньори

Във всяка една правова държава, каквато е и нашата, адвокатите са хората, които ни представляват пред правораздаващите органи, в случай на възникнал съдебен спор. Един добър адвокат е изключително ценен кадър за всяка фирма и е уважаван от обществото. Адвокатската професия е и една от най-добре платените, като колкото по-добър е един адвокат, толкова по-висок му е хонорара. Следователно най-добрите адвокати се наемат основно от по-заможните хора, тъй като обикновения човечец едва ли може да си го позволи, пък и тези адвокати имат привилегията да си подбират клиентите.

Когато един адвокат натрупа достатъчно опит и стане достатъчно добър в професията си, той съвсем естествено решава да сформира собствена адвокатска кантора, чрез която да практикува самостоятелно или да си наеме юристи и адвокати, които да му помагат. Докато самостоятелно адвокатите нямат възможност да обхванат всички сфери от правото, една адвокатска кантора може да осигури компетентна правна помощ във всяка една сфера, в която са се специализирали адвокатите, работещи в нея.
Преди години точно адвокатите и адвокатските кантори, бяха тези които извършваха регистрация на фирма, като взимаха доста големи хонорари. Тази административно-правна услуга осигуряваше и на не чак толкова добрите адвокати, нормални доходи. В днешно време обаче услугите по регистрация на фирма не се предлагат единствено от адвокати и адвокатски кантори, но и от счетоводни кантори, които са се специализирали в точно този род дейности.

Счетоводни кантори и счетоводители

Професията счетоводител е също много ценена и добре платена. Във всяка една икономика, независимо колко е развита има необходимост от счетоводители. Всяка една фирма има нужда от водене на счетоводство за да може да е ясно какви приходи и разходи прави. Счетоводителите и в частност счетоводните кантори са тези, които слагат ред в бизнеса. Без тях хаосът, най-вероятно щеше да е голям. Както във всяка една професия, така и тук много хора искат да са финансово независими и да развият собствен бизнес. Така те създават фирми, наречени счетоводни къщи, където обслужват множество фирми, наемайки още счетоводители, с които да обслужват клиентите заедно.

Обобщавайки можем да кажем, че счетоводните кантори – това са фирми, в които работят един или повече счетоводители обслужващи един или повече клиенти от бизнеса и грижещи се за воденето на счетоводната им отчетност.

Заключение

Адвокатите и счетоводителите не са конкуренти, а партньори, които могат да работят заедно, за да осигурят най-доброто обслужване на своите клиенти. В съвременния бизнес свят е важно компаниите и физическите лица да имат достъп до както правни, така и финансови съвети. Екипът от адвокат и счетоводител може да им помогне да избегнат рискове, да вземат информирани решения и да постигнат своите цели.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *