В А Р Н А

13 - 14.03.2019 г.

юнашки

Юнашки салон

 

13.03 - 1100 – 1700 ч.

14.03 - 900 - 1400 ч.

 

 

 


БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

УЧАСТНИЦИ В КСБ’18 – ВАРНА

 (14 – 15 март)

 

1.     Аграрен университет - Пловдив

2.     Варненски свободен университет „Черноризец храбър”- Варна

3.     Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

4.     Висше строително училище „Любен Каравелов” - София

5.     Лесотехнически университет - София

6.     Минногеоложки университет  “Св. Иван Рилски” – София

7.     Нов български университет- София

8.     Русенски университет "Ангел Кънчев"

9.     Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

10.  Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

11.  Технически университет - Варна 

12.  Технически университет – Габрово

13.  Технически университет - София

14.  Тракийски университет – Стара Загора

15.  Химикотехнологичен и металургичен университет – София

16.  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”– Шумен

17.  Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград

 

 

 

ФИРМИ

1.     Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация   ЕООД

1.     Юробанк България АД (Пощенска банка) - София

 

 

Заявили участие до                       .2019 год.

 

Кандидатстудентска борса

За контакти:
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net