Велико Търново

07 - 08.03.2019 г.

Изложбени зали „Рафаел Михайлов”

07.03 - 1200 – 1700 ч.

08.03 - 900 - 1400 ч.

    


БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

УЧАСТници В КСБ’18 – В. ТЪРНОВО

 (08-09 март)

 

1.     Аграрен университет - Пловдив

2.     Варненски свободен университет „Черноризец храбър”- Варна

3.     Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

4.     Висше строително училище „Любен Каравелов” - София

5.     Лесотехнически университет – София

6.     Медицински университет - Плевен

7.     Минногеоложки университет  “Св. Иван Рилски” – София

8.     Русенски университет "Ангел Кънчев"

9.     Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

10.  Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

11.  Технически университет - Варна  

12.  Технически университет – Габрово

13.  Технически университет - София

14.  Университет за национално и световно стопанство - София

15.  Химикотехнологичен и металургичен университет – София

16.  Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград

17.   

18.   

 

ФИРМИ

1. Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация   ЕООД

 

 

 

Заявили участие до                          .2018 год.

 

Кандидатстудентска борса

За контакти:


E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net