Велико Търново

07 - 08.03.2019 г.

Изложбени зали „Рафаел Михайлов”

07.03 - 1200 – 1700 ч.

08.03 - 900 - 1400 ч.

    


 

УЧАСТници В КСБ’19 – В. ТЪРНОВО

 

 (07-08 март)

 

 

1.     Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”- Варна

2.     Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”- Варна

3.     Висше училище по застраховане и финанси - София

4.     Висше училище по мениджмънт - Варна

5.     Медицински университет – Плевен

6.     Нов български университет

7.     Русенски университет“Ангел Кънчев“

8.     Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

9.     Технически университет – Габрово

10.  Технически университет - София

11.  Университет за национално и световно стопанство - София

12.  Химикотехнологичен и металургичен университет – София

13.  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград

14.  Център за кандидатстудентска подготовка и информация ЕООД

 

 

 

Заявили участие до 01.02.2018 год.

 

Кандидатстудентска борса

За контакти:


E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net