Стара  Загора

20 - 21.03.2019 г.

Хотел "Верея"

20.03 - 1200 – 1700 ч.

21.03 - 900 - 1400 ч.

 

image001

УЧАСТНИЦИ В КСБ’19 – СТАРА ЗАГОРА

(20-21март)

 

 

 

1.     Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”- Варна

2.     Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

3.     Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”- Варна

4.     Висше транспортно училище “Т. Каблешков” – София

5.     Висше училище по застраховане и финанси - София

6.     Висше училище по мениджмънт - Варна

7.     Военна академия „Г. С. Раковски“ - София

8.     Нов български университет - София

9.     Русенски университет“Ангел Кънчев“

10.  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

11.  Стопанска академия“Д.А Ценов“  - Свищов

12.  Технически университет – Габрово

13.  Технически университет - София

14.  Технически университет – София – филиал Пловдив

15.  Тракийски университет – Стара Загора

16.  Университет „Асен Златаров“ - Бургас

17.  Университет за национално и световно стопанство – София

18.  Химикотехнологичен и металургичен университет – София

19.  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград

20.  Център за кандидатстудентска подготовка и информация ЕООД

21.  Висше училище по сигурност и икономика

 

 

Заявили участие до 01.02.2019  год.

 

Кандидатстудентска борса

За контакти
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net