Стара  Загора

20 - 21.03.2019 г.

Хотел "Верея"

20.03 - 1200 – 1700 ч.

21.03 - 900 - 1400 ч.

 

image001

БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

УЧАСТНИЦИ В КСБ’18 – СТ. ЗАГОРА

(21 -22 март)

 

1.     Аграрен университет - Пловдив

2.     Варненски свободен университет „Черноризец храбър”- Варна

3.     Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

4.     Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”- Варна

5.     Висше строително училище „Любен Каравелов” – София 

6.     Висше транспортно училище “Т. Каблешков” – София

7.     Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

8.     Лесотехнически университет - София

9.     Минногеоложки университет  “Св. Иван Рилски” – София

10.  Русенски университет "Ангел Кънчев"

11.  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

12.  Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

13.  Технически университет - Варна 

14.  Технически университет – Габрово

15.  Технически университет - София

16.  Технически университет – София – филиал Пловдив

17.  Тракийски университет – Стара Загора

18.  Университет за национално и световно стопанство – София

19.  Университет „Асен Златаров“ - Бургас

20.  Химикотехнологичен и металургичен университет – София

21.  Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград

 

 

ФИРМИ

1. Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация   ЕООД

 

 

Заявили участие до                          2019  год.

 

Кандидатстудентска борса

За контакти
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net