МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ В СОФИЯ  - 2019 г.

Дом на културата „СРЕДЕЦ“ – бивш „Лиляна Димитрова“

ул. „Кракра“ 2А

 

  Description: IMG_8441

 

IMG_20180222_170748_3CS

 

      IMG_20180222_171023    IMG_20180222_171707

Дом на културата „СРЕДЕЦ“ – бивш „Лиляна Димитрова“

ул. „Кракра“ 2А

 
 

 

П Р О Г Р А М А

  21 ФЕВРУАРИ (четвъртък) 1100 – 1700 часа:

11.00 ч.-17.00 ч. - Отворена за посетители 
  1
300 часа – Пресконференция с представители на участващите в изложението ВУ

 18.00 ч.- Среща на членовете на Сдружение КСБ с официалните гости
 

  22 ФЕВРУАРИ (петък) 1000 – 1400 часа

10.00 ч.-14.00 ч. - Отворена за посетители 

11.00 ч. - Среща на членовете на Сдружение КСБ с представителите на ВУ

 

Г Р А Ф И К
на КСБ’2019

 21 - 22 февруаригр. София - Дом на културата „СРЕДЕЦ“ –

бивш „Лиляна Димитрова“

ул. „Кракра“ 2А

  25 - 26 февруари – гр. Пловдив – ТУ-Филиал Пловдив

  05 - 06 март – гр. Монтана – Общински младежки дом

  07 - 08 март – гр. В. Търново - Изложбени зали „Рафаел Михайлов”

11 - 12 март – гр. Добрич – Общински младежки дом

13 - 14 март - гр. Варна – Юнашки салон

15 - 16 март – гр. Бургас – Общински младежки дом

18 - 19 март – гр. Хасково – Читалище „Заря”

20 - 21 март – гр. Ст. Загора - х-л "Верея"


  АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Кандидатстудентска борса

E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net

 

БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

УЧАСТНИЦИ НА КСБ’18 – СОФИЯ

 

Наименование на ВУ

Щанд №

1.

 Аграрен университет – Пловдив

 

2.

 Висше строително училище „Любен Каравелов” - София

 

3.

 Висше транспортно училище “Т. Каблешков” – София

 

4.

 Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

 

5.

 Военна академия „Г. С. Раковски“ - София

 

6.

 Лесотехнически университет – София

 

7.

 Медицински университет – Плевен

 

8.

 Медицински университет - Пловдив

 

9.

 Минногеоложки университет  “Св. Иван Рилски” – София

 

10.

 Нов български университет- София

 

11.

 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

 

12.

 Стопанска академия  – Свищов

 

13.

 Технически университет – Варна

 

14.

 Технически университет – Габрово

 

15.

 Технически университет - София

 

16.

 Тракийски университет – Стара Загора

 

17.

 Университет за национално и световно стопанство – София

 

18.

 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

 

19.

 Университет „Асен Златаров“ - Бургас

 

20.

 Химикотехнологичен и металургичен университет – София

 

21.

 Югозападен университет”Неофит Рилски” – Благоевград

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирми

1.

 Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация   ЕООД

2.

 Юробанк България АД (Пощенска банка)  - София

 Заявили участие до                      2019 год.