МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ В СОФИЯ  - 2019 г.

Дом на културата „СРЕДЕЦ“ – бивш „Лиляна Димитрова“

ул. „Кракра“ 2А

 

  Description: IMG_8441

 

IMG_20180222_170748_3CS

 

      IMG_20180222_171023    IMG_20180222_171707

Дом на културата „СРЕДЕЦ“ – бивш „Лиляна Димитрова“

ул. „Кракра“ 2А

 
 

 

П Р О Г Р А М А

  21 ФЕВРУАРИ (четвъртък) 1100 – 1700 часа:

11.00 ч.-17.00 ч. - Отворена за посетители 
 

 

  22 ФЕВРУАРИ (петък) 1000 – 1400 часа

10.00 ч.-14.00 ч. - Отворена за посетители 

 

Г Р А Ф И К
на КСБ’2019

 21 - 22 февруаригр. София - Дом на културата „СРЕДЕЦ“ –

бивш „Лиляна Димитрова“

ул. „Кракра“ 2А

  25 - 26 февруари – гр. Пловдив – ТУ-Филиал Пловдив

  05 - 06 март – гр. Монтана – Общински младежки дом

  07 - 08 март – гр. В. Търново - Изложбени зали „Рафаел Михайлов”

11 - 12 март – гр. Добрич – Общински младежки дом

13 - 14 март - гр. Варна – Хотел – галерия (Графит)

15 - 16 март – гр. Бургас – Общински младежки дом

18 - 19 март – гр. Хасково – Читалище „Заря”

20 - 21 март – гр. Ст. Загора - х-л "Верея"


  АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Кандидатстудентска борса

E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net

 

УЧАСТНИЦИ НА КСБ’19 – СОФИЯ

(21-22 февруари)

 

Наименование на ВУ

Щанд №

1.

 Висше транспортно училище “Т. Каблешков” – София

 

2.

 Висше училище по застраховане и финанси

 

3.

 Висше училище по мениджмънт - Варна

 

4.

 Военна академия „Г. С. Раковски“ - София

 

5.

 Медицински университет – Плевен

 

6.

 Нов български университет - София

 

7.

 Русенски университет “Ангел Кънчев“

 

8.

 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

 

9.

 Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

 

10.

 Технически университет – Габрово

 

11.

 Технически университет - София

 

12.

Тракийски университет – Стара Загора

 

13.

 Университет „Асен Златаров“ - Бургас

 

14.

 Университет за национално и световно стопанство – София

 

15.

 Химикотехнологичен и металургичен университет – София

 

16.

 Югозападен университет”Неофит Рилски” – Благоевград

 

17.

Център за кандидатстудентска подготовка и информация ЕООД

 

 

Заявили участие до 01.02.2019 год.