ПЛОВДИВ

25 - 26.02.2019 г.

ТУ-София-Филиал Пловдив,

ул. Цанко Дюстабанов 25

25.02 - 1200 – 1700 ч.

26.02 - 900 - 1400 ч.

IMG_20180226_112051  DSC00956  IMG_20180226_111833            DSC00933 DSC00932 DSC00939


БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

УЧАСТници В КСБ’18 – ПЛОВДИВ

(27-28 февруари)

 

1.     Аграрен университет - Пловдив

2.     Варненски свободен университет „Черноризец храбър”- Варна

3.     Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”- Варна

4.     Висше строително училище „Любен Каравелов” - София

5.     Висше транспортно училище “Т. Каблешков” – София

6.     Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

7.     Лесотехнически университет - София

8.     Минногеоложки университет  “Св. Иван Рилски” – София

9.     Нов български университет- София

10.  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

11.  Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

12.  Технически университет – Габрово

13.  Технически университет - София

14.  Технически университет – София – филиал Пловдив

15.  Университет за национално и световно стопанство - София

16.  Химикотехнологичен и металургичен университет – София

17.  Югозападен университет”Неофит Рилски” - Благоевград

 

 

 

ФИРМИ

1.     Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация   ЕООД

2.     Юробанк България АД (Пощенска банка) - София

 

 

Заявили участие                            .2019  год.Кандидатстудентска борса

За контакти
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net