МОНТАНА

05 - 06.03.2019 г.

 

Общински Младежки Дом  

05.03 - 1200 – 1700 ч

06.03 - 0900 – 1400 ч.

   


БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

УЧАСТНИЦИ В КСБ’18 В МОНТАНА

(06-07 март)

 

1.     Аграрен университет - Пловдив

2.     Варненски свободен университет „Черноризец храбър”- Варна

3.     Висше строително училище „Любен Каравелов” - София

4.     Висше транспортно училище “Т. Каблешков” – София

5.     Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

6.     Лесотехнически университет - София

7.     Минногеоложки университет  “Св. Иван Рилски” – София

8.     Русенски университет "Ангел Кънчев"

9.     Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

10.  Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

11.  Технически университет – Габрово

12.  Технически университет - София

13.  Университет за национално и световно стопанство - София  

14.  Химикотехнологичен и металургичен университет – София

15.  Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград

16.   

17.   

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ

 

ФИРМИ

1. Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация   ЕООД

 

Заявили участие до  .2019 год.

Кандидатстудентска борса

За контакти
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net