МОНТАНА

05 - 06.03.2019 г.

 

Общински Младежки Дом  

05.03 - 1200 – 1700 ч

06.03 - 0900 – 1400 ч.

   


УЧАСТНИЦИ В КСБ’19 – МОНТАНА

(05-06 март)

 

 

1.     Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”- Варна

2.     Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

3.     Висше транспортно училище “Т. Каблешков” – София

4.     Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - филиал Велико Търново

5.     Висше училище по застраховане и финанси - София

6.     Нов български университет

7.     Русенски университет“Ангел Кънчев“

8.     Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

9.     Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

10.  Технически университет – Габрово

11.  Технически университет - София

12.  Университет за национално и световно стопанство - София

13.  Химикотехнологичен и металургичен университет – София

14.  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград

15.  Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация ЕООД

16.  Висше училище по сигурност и икономика

 

Заявили участие до 01.02.2019 год.

Кандидатстудентска борса

За контакти
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net