Добрич

11 - 12.03.2019 г.

Общински младежки център

11.03 - 1200 – 1700 ч.

12.03 - 900 - 1400 ч

Dobrich_006  Dobrich_002

 

БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

УЧАСТНИЦИ В КСБ’18 – ДОБРИЧ

(12 - 13 март)

 

1.     Аграрен университет - Пловдив

2.     Варненски свободен университет „Черноризец храбър”- Варна

3.     Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

4.     Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”- Варна

5.     Висше строително училище „Любен Каравелов” - София

6.     Лесотехнически университет – София

7.     Медицински университет - Плевен

8.     Минногеоложки университет  “Св. Иван Рилски” – София

9.     Нов български университет- София

10.  Русенски университет "Ангел Кънчев"

11.  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

12.  Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

13.  Технически университет - Варна

14.  Технически университет – Габрово

15.  Технически университет - София

16.  Тракийски университет – Стара Загора

17.  Химикотехнологичен и металургичен университет – София

18.  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”– Шумен

19.  Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград

20.   

21.   

                        

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ

 

ФИРМИ

1. Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация   ЕООД

 

 

 

Заявили участие до                      . 2019  год.


Кандидатстудентска борса

За контакти
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net