Добрич

11 - 12.03.2019 г.

Общински младежки център

11.03 - 1200 – 1700 ч.

12.03 - 900 - 1400 ч

Dobrich_006  Dobrich_002

 

УЧАСТНИЦИ В КСБ’19 – ДОБРИЧ

 (11-12 март)

 

 

 

1.     Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”- Варна

2.     Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

3.     Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”- Варна

4.     Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - филиал Велико Търново

5.     Висше училище по застраховане и финанси - София

6.     Нов български университет

7.     Русенски университет“Ангел Кънчев“

8.     Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

9.     Стопанска академия“Д.А. Ценов“  - Свищов

10.  Технически университет - София

11.  Тракийски университет – Стара Загора

12.  Химикотехнологичен и металургичен университет – София

13.  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”– Шумен

14.  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград

15.  Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация ЕООД

  

16.  Висше училище по сигурност и икономика

 

 

Заявили участие до 01.02.2019  год.


Кандидатстудентска борса

За контакти
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net