Бургас

15 - 16.03.2019 г.

http://www.burgas.bg/uploads/61ce6475140fac3bc358afd25622bed3.jpg Burgas 019

Общински младежки дом

15.03 - 1200 – 1700 ч.

16.03 - 900 – 1400 ч.


БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

УЧАСТНИЦИ В КСБ’18 – БУРГАС

 (16 - 17 март)

 

1.     Аграрен университет - Пловдив

2.     Варненски свободен университет „Черноризец храбър”- Варна

3.     Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

4.     Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”- Варна

5.     Висше строително училище „Любен Каравелов” – София

6.     Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

7.     Лесотехнически университет - София

8.     Минногеоложки университет  “Св. Иван Рилски” – София

9.     Нов български университет- София

10.  Русенски университет "Ангел Кънчев"

11.  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

12.  Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

13.  Технически университет - Варна 

14.  Технически университет – Габрово

15.  Технически университет - София

16.  Университет „Асен Златаров“ - Бургас                                          

17.  Химикотехнологичен и металургичен университет – София

18.  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”– Шумен

19.  Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград

 

 

 

 

ФИРМИ

1.     Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация   ЕООД

2.     Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас

3.     Юробанк България АД (Пощенска банка) – София.

 

 

Заявили участие до                       2019  год.


Кандидатстудентска борса

За контакти
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net