КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА 2019

 

С помощта на:

Министерство на образованието и науката

Със съдейсвието на Столична община

Дом на културата Средец - София

Общините в градовете Монтана, Велико Търново, Добрич, Варна и Бургас

 

 

KАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА е сдружение, което обединява висши

училища и неправителствени образователни институции за работа

със студенти и кандидатстуденти от България.

 

 

Всяка година в началото на пролетта сдружение “Кандидатстудентска борса” организира представяне на висшите училища в София и другите университетски градове в страната.

 

През 2019 г. сдружението ще проведе 25-то Юбилейно изложение на висшите училища в България пред кандидатстудентите.

 

За първа година кандидатстудентската борса в София ще се проведе в Дом на културата „Средец“ – бивш „Лиляна Димитрова“ ул. „Кракра“ 2А.

 

По време на изложението кандидатстудентите и всички интересуващи се получават актуална и подробна информация за условията за кандидатстване, прием, обучение, социално битови условия, възможности за реализация след завършване на висшето образование и др.

 

Кандидатстудентска борса
 

Заявки за регистрация се приемат

от 25.11.2018 до 25.01.2019 г.

За контакти

E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net

 

 

mapBG2

 

Г Р А Ф И К
на КСБ’2019

21 - 22 февруари - гр. София – Дом на културата Средец”, ул. Кракра 2А

25 - 26 февруари - гр. Пловдив ТУ-Филиал Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” 25

05 - 06 март - гр. Монтана  Общински младежки дом

07 - 08 март - гр. В. Търновo Изложбени зали „Рафаел Михайлов”

11 - 12 март - гр. Добрич Общински младежки център

13 - 14 март - гр. ВарнаХотел – галерия (Графит)

15 - 16  март - гр. Бургас Общински младежки дом

18 - 19 март – гр. Хасково - Читалище „Заря”

20 - 21 март – гр. Стара Загора – Хотел „Верея”

Заявки до 25.01.2019 г.

topКандидатстудентска борса

Заявки за регистрация се приемат

от 25.11.2018 до 25.01.2019 г.

 

За контакти
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net