Във връзка с въведеното Извънредно положение, заповеди, препоръки и предписания от висшите държавни органи и местни власти в Република България се отменят изложенията на Висшите училища в градовете: Бургас, Хасково и Стара Загора.

Ръководството на Сдружение"Кандидатстудентска борса" Ви пожелава здраве и успех в кандидатстудентската кампания.

 

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА 2020

 

С помощта на:

Министерство на образованието и науката

Със съдейсвието на Столична община

Дом на културата Средец - София

Общините в градовете Монтана, Велико Търново, Добрич, Варна и Бургас

 

 

KАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА е сдружение, което обединява висши

училища и неправителствени образователни институции за работа

със студенти и кандидатстуденти от България.

 

 

Всяка година в началото на пролетта сдружение “Кандидатстудентска борса” организира представяне на висшите училища в София и другите университетски градове в страната.

 

През 2019 г. сдружението ще проведе 26-то изложение на висшите училища в България пред кандидатстудентите.

 

За първа година кандидатстудентската борса в София ще се проведе в Дом на културата „Средец“ – бивш „Лиляна Димитрова“ ул. „Кракра“ 2А.

 

По време на изложението кандидатстудентите и всички интересуващи се получават актуална и подробна информация за условията за кандидатстване, прием, обучение, социално битови условия, възможности за реализация след завършване на висшето образование и др.

 

Кандидатстудентска борса
 

Заявки за регистрация се приемат

от 13.12.2019 до 25.01.2020 г.

За контакти

E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net

 

 

mapBG2

 

Г Р А Ф И К
на КСБ’2020

18 - 19 февруари - гр. София – Дом на културата Средец”, ул. Кракра 2А

26 - 27 февруари - гр. Пловдив ТУ-Филиал Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” 25

04 - 05 март - гр. Монтана  Общински младежки дом

11 - 12 март - гр. В. Търновo Военен клуб

16 - 17 март - гр. Добрич Общински младежки център

18 - 19 март - гр. ВарнаЮнашки салон

23 - 24  март - гр. Бургас Общински младежки дом

25 - 26 март – гр. Хасково - Читалище „Заря”

27 - 28 март – гр. Стара Загора – Хотел „Верея”

topКандидатстудентска борса

Заявки за регистрация се приемат

от 13.11.2019 до 25.01.2020 г.

 

За контакти
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net